Mange huse skal igennem tiderne have udskiftet fugerne i murværket.

Vi har omfuget mange ejendomme igennem tiderne, og er altid nænsom med at afdække døre og vinduer under omfugningen.